Úvod | | Košík | Kontaktujte nás 602 740 605
= Garance nejnižší ceny jachtařských potřeb z nerezu A2, A4 -> šekle, napínáky, karabiny, kotvy a řetězy. Pokud koupíte stejné zboží jinde levněji vyplatíme Vám formou slevy rozdíl při dalším nákupu u nás.=

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

 

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. jako provozovatel internetového obchodu (dále jen e-shop) na adrese http://shop.jachting.info (alternativně www.lodnikram.cz) v plné míře respektuje Vaše soukromí.

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. si váží Vaší důvěry a maximálně chrání vaše soukromá data před zneužitím. Tato data jsou shromažďována a ukládána v bezpečné databázi chráněné proti neoprávněnému přístupu. Aby náš e-shop mohl dobře fungovat musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje a to za účelem uzavření smlouvy a co nejrychlejšího vyřízení Vaší objednávky. Podle článku 13 ods. 2 písm. e) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (eur-lex.europa.eu/legal-ontent/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679) – zákazníka informujeme tímto o tom, že jeho osobní údaje jsou nevyhnutelné k tomu, abychom s ním mohli uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje jako je jméno, příjmení, adresa dodání, telefon, E-mail  neposkytne, poté s ním nemůžeme uzavřít smlouvu.

Tato data však NELZE dále bez vašeho výslovného souhlasu (uděleném samostatně) využívat pro marketingové ani jiné aktivity přímo nesouvisející s konkrétní objednávkou a ani nebudou bez vašeho souhlasu poskytnuta třetí osobě.

 

Správcem a i zpracovatelem  osobních údajů ve vztahu k tomuto e-shopu je

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o., zastoupená jednatelem

Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03
IČ 27853560, DIČ CZ27853560
tel.: +420 602 740 605
E-mail: shop@jachting.info


Zásady zacházení s těmito údaji a jejich ochraně (zákonně předepsané informace ohledně zpracování vašich osobních údajů v našem e-shopu) jsou popsána v tomto dokumentu.

 

 

Obecné prohlášení

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. zpracovává osobní údaje shromážděné v souvislosti s vašimi objednávkami za účelem uzavření smlouvních vztahů. Kontaktní údaje které jste poskytli, a osobní údaje (včetně jména, příjmení, telefonu, e-mailové adresy, IP adresy, konfekční velikost, lokalizační údaje, nákupní preference, bankovní spojení, informace o platbách a vrácení) shromážděných v průběhu  realizace vaší objednávky budou uloženy za účelem správy zákaznického účtu. Údaje budou zpracovány v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 6 (1) GDPR k 25.5.2018 - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (eur-lex.europa.eu/legal-ontent/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679)

 

 

Využívání údajů pro účely předcházení podvodům

Údaje, které jste poskytli při zadávání objednávky, může ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. použít k ověření případných nesrovnalostí v objednávce (např. objednání velkého množství zboží na stejnou adresu za současného použití různých zákaznických účtů), ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. má v zásadě oprávněný zájem na provedení kontroly tohoto typu. Údaje jsou zpracovány v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 6 (1) GDPR k 25.5.2018.

 

Převod dat přepravním společnostem

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. spolupracuje s následujícími přepravními společnostmi za účelem dodání objednaného zboží:  PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany; Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1; těmto přepravním společnostem mohou být předány následující údaje za účelem doručování objednaného zboží nebo poskytnutí oznámení; jméno, příjmení, adresa dodání, telefonní číslo, E-mail. Údaje jsou zpracovány v souladu s právními předpisy uvedenými v čl. 6 (1) GDPR k 25.5.2018.

 

Použití dat pro účely marketingu

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. má oprávněný zájem používat  vaše údaje pro marketingové účely. ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. shromažďuje následující osobní údaje pouze pro vlastní marketingové účely: jméno, příjmení, poštovní adresa, adresa dodání, telefonní číslo, E-mail, IP adresa, konfekční velikost, lokalizační údaje, nákupní preference. Výše uvedené údaje mohou být poskytnuty pouze s vaším souhlasem třetím stranám. Kromě výše uvedených údajů je společnost ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. rovněž oprávněna uchovávat další osobní údaje shromážděné o vás v souladu se zákonnými ustanoveními pro vlastní marketingové účely a marketingové účely třetích stran. Tyto dodatečně získané údaje nemohou být poskytnuty třetím stranám. Dále ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. vaše osobní údaje shromážděné pro vlastní marketingové účely a marketingové účely třetích stran pseudonymizuje a anonymizuje. Použití údajů pro marketingové účely musí být v souladu s s právními předpisy uvedenými v čl. 6 (1) GDPR k 25.5.2018. Vznést námitky proti použití vašich údajů pro marketingové účely můžete na:

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o., Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03; e- mailem na  shop@jachting.info

 

 

Doba uschování osobních údajů

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. smí uschovávat vaše osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu o jejich uschování přičemž tento zájem převládá před zájmem vaším o ukončení uschovávání. V případě, že by oprávněný zájem ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. o uschovávání osobních údajů nepřevládal váš zájem o přerušení uschovávání, mohou být údaje dále uschovávány pokud to vyžadují zákonná ustanovení (např. ustanovení obchodního, nebo daňového zákona). V těchto případech se údaje uschovávají výhradně za účelem splnění zákonných ustanovení a přístup k těmto údajům je zablokován.

 

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které zpracováváme. Dále máte právo na vymazání námi uschovaných osobních údajů, které se vás týkají, pokud neexistuje zákonná vyjimka z práva na vymazání. Máte také právo na opravu nepřesných osobních údajů, nebo na doplnění neúplných osobních údajů. Od data 25.5.2018 máte právo požadovat, abychom předali údaje, které jste nám poskytli a které jsme zpracovali na základě souhlasu nebo jejichž zpracování bylo nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy, v přístupném formátu vám nebo třetí osobě, kterou jste jmenovali (právo na přenositelnost dat). Pokud zpracováváme údaje na základě vašeho souhlasu, budete mít právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Odvolání souhlasu neznamená že zpracovávané údaje na základě vašeho souhlasu před odstoupením jsou neplatné. Můžete uplatnit vaše výše uvedená práva proti nám poštou na adrese ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o.

Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03 a E-mailem na shop@jachting.info.

Dále máte právo podat stížnost u příslušného orgánu dozoru. Příslušný orgán dozoru pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: pevná linka: +420 234 665 111 (Ústředna), fax: +420 234 665 444, WWW oficiální: https://www.uoou.cz, E-mail oficiální: posta@uoou.cz

 


Odpovědný orgán pro zpracování vašich osobních údajů

Poštovní adresa:

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o.
Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03

IČ 27853560, DIČ CZ27853560
zápis v OR u KS v Praze, odd.C/31717
ID datové schránky: 7tc4btf

Jednatel společnosti:

Ing. Libor Stacho


V případě jakýchkoliv dotazů a záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů kontaktuje prosím ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o. Kontaktovat firmu můžete prostřednictvím e-mailové adresy shop@jachting.info, nebo písemně na adrese:

ENTREPRISE COMMERCIALE, s.r.o.
Řitka, Za Štěpnicí 291, PSČ 252 03